English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Комунитас”

Фондация „Комунитас“ допринася за развитието на гражданското общество в страната и европейската интеграция. Организацията е създадена през 2006 г. с частно дарение и е своеобразно разширение на дейностите на две фондации „Българска наука и изкуство“ и „Българска наука и култура“. Основен фокус на дейността й е влиянието на християнството в културата, политиката и обществото. „Комунитас“ е един от основателите на Европейският съвет за външна политика.