English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Обединена българска банка

ОББ е част от белгийската KBC Груп и предоставя банкови и застрахователни услуги. Банката е учредена през 1992 след сливане на 22 български регионални банки.