English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Лале”

Фондация „Лале” e българска неправителствена организация, основана през 2004 г. с мисия да развива социалната отговорност в българското общество като насърчава връзки и сътрудничество между местни власти, семейства, бизнес компании, граждански организации и държавни институции с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.