Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13

Дарители

Фондация „Българска памет”

Фондация „Българска памет” е учредена в обществена полза с цел реализация на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската ни принадлежност и равнопоставеност на диалога между културите. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.

 

Търсене на дарители