English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Българска памет”

Фондация „Българска памет“ е учредена преди 14 години от д-р Милен Врабевски като „инвестиционна програма“ в сферите на образованието, европейската интеграция, националната идентичност и икономика на знанието.