English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Американска фондация за България

Американска фондация за България е неправителствена организация, създадена в 2004 година в подкрепа на образованието, културата, изкуствата и естествените и хуманитарни науки в страната. Тя поддържа културни, научни и артистични връзки между САЩ и България. Фондацията работи с мрежа от държавни и местни институции и неправителствени организации в България.