English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Кока-Кола ХБК България

Coca Cola България е българско дъщерно дружество на The Coca Cola Company с присъствие в страната от втората половина на миналия век. Coca Cola България има значителен принос в българската икономика. Компанията работи с български доставчици и произвежда газирани, негазирани и спортни напитки.