English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Clean Air Fund

Clean Air Fund e филантропска организация, която развива глобално движение за чист въздух с помощта на мрежа от изследователи, инвеститори, политици и активисти. Фондът работи в Англия, Източна и Югоизточна Европа и Индия. Области на подкрепа: Фондът подкрепя финансово организации, които работят за каузата за чист въздух. Усилията му са насочени към откриване и разпространение на добри практики за подобряване на качеството на въздуха. Фондът наблюдава, оценява и разпространява данни за качеството на въздуха и за икономическите последствия от замърсяването