Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

Дарители

Фондация „Светът на Мария”

Мисията на фондация „Светът на Мария” е да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

 

Търсене на дарители