English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Светът на Мария”

„Светът на Мария" е фондация, учредена с грижа за хората с интелектуални затруднения и с разбирането, че всеки човек има право да изяви способностите си в полза на обществото и да намери мястото си в него. Фондацията се стреми да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения като защитава правата им, променя общественото възприятие за способностите и нуждите им и осигурява подходяща работа за тях.