Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Дарители

Български фонд за жените

Български фонд за жените (БФЖ) е организация с над десетгодишен опит по проблемите на жените, която оказва активна финансова и методическа подкрепа за местни проекти и инициативи. Водещ принцип е задълбоченият анализ и оценка на проблемите и нуждите на българските жени и женските неправителствени организации. За постигането на целите си БФЖ извършва разнообразни дейности в следните направления: финансиране на проекти на НПО, работещи по проблемите на жените; изграждане на капацитет на НПО; набиране на средства от местни и чуждестранни дарители и чрез различни инициативи; развитие на социалната филантропия като част от корпоративната социална отговорност.

 

Търсене на дарители