English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Св. Св. Кирил и Методий”

Фондация „Св.св. Кирил и Методии“ дава възможност на талантливи деца и младежи да получат качествено образование в страната и чужбина. Организацията е създадена преди 40 години с международно участие.