Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

Дарители

А1

A1 води последователна политика за корпоративна социална отговорност. Компанията е сред най-големите дарители в страната, подкрепяйки редица социални каузи с обществено значение, както и проекти в областта на културата и спорта. Повече за социалната дейност на компанията вижте на сайта.

 

Търсене на дарители