English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Пощенска банка

Пощенска банка е от 30 години на банковия пазар в България и е една от водещите банки в корпоративното банкиране и банкирането на дребно. Тя е четвърта по активи в страната с голяма клонова мрежа и иновативно управление. Пощенска банка е част от Юробанк Груп, която присъства в шест страни.