English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

КЦМ 2000 Груп

КЦМ200 груп e водещ производител на цветни и благородни метали в страната. Дружеството е създадено с частен капитал и обхваща 12 компании със стандартизирано, сертифицирано и екосъобразно производство.