English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Yettel.

Yettel. е най-голямата телекомуникационна компания с покритие от 99% от страната. Тя свързва над 99% от населението и притежава третата най-голяма фиксирана телекомуникационна мрежа в България. Yettel. е пионер във въвеждането на 4G и подготвя развитието на 5G дигитални услуги.