Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

Дарители

Тръст за социална алтернатива

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочният кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България. Дейностите на ТСА са със специален фокус върху ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета.

 

Търсене на дарители