English   14223 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Загорка АД, Загорка Зелен фонд

Загорка Зелен Фонд е програмата на ЗАГОРКА за корпоративна социална отговорност, която стартира през 2011 г. и е част от платформата на компанията за устойчиво развитие - „Създаваме по-добър свят". Инициативата се провежда под формата на национален публичен конкурс, в който може да вземе участие всеки, който има зелена идея. Целта е да се съберат оригинални идеи, които чрез Загорка Зелен Фонд ще бъдат „отгледани“, за да „пораснат“ в градска среда, като направят града „зелено“ и по-добро място живеене.