English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фонд „Мечтата на Таня“

Фондът е създаден от фондация Оук и с подкрепата на Швейцарската фондация за благотворителност в памет на Таня Ковачева и мечтата й „институциите за деца“ да станат ненужни в България. Фондът е с ограничен срок на действие и се стреми към подкрепа на семействата и предотвратяване на ненужното отделяне на деца от родителите им и към промяна в общественото отношение към децата с увреждания, бедните деца и родителите от ромски произход.