English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Уникредит Булбанк

УниКредит Булбанк е част от семейството на УниКредит, която се определя като паневропейска търговска банка с присъствие в Германия, Италия, Централна и Източна Европа. Банката е сред водещите в страната в корпоративното и инвестиционно банкиране и дигатализиране на услугите.