English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Национален дарителски фонд „13 века България“

Национален дарителски фонд „13 века България“ е единствената държавна организация с дарителска мисия и дейност. Фондът организира и подпомага дарителство от български и чуждестранни физически и юридически лица и работи с повече от 80 хиляди дарителя. Основните му партньори са държавни институции.