English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ е частна фондация, която допринася за развитието. на българското общество чрез подкрепата си за култура, образование, съвременно здравеопазване и грижа за деца със специални нужди.