English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

АбВи (AbbVie)

АбВи е български клон на американска многонационална биофармацевтична компания с присъствие в повече от 70 страни. Продуктите й се основават на изследователска дейност в областта на имунологията, онкологията, неврологията, вирусологията и общата медицина. Фокусът на компанията е върху специфични труднолечими заболявания, технологични иновации и развойна дейност. Компанията има 8 научноизследователски и 12 производствени центъра в САЩ, Европа и Азия.