English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Партньори-България”

Фондация „Партньори България“ подкрепя институции, неправителствени организации и специалисти в решаването на конфликти по мирен път, чрез методи и програми за медиация. „Партньори България“е българският център на международната мрежа „PartnersNetwork“, която работи на пет континента в повече от 60 страни. Фондацията е и основател на мрежата DARE – Democracy and Human Rights Education in Europe, която обхваща европейски организации, развиващи гражданското образование и защита на правата на човека. „Партньори България“ се подкрепя от местни и чуждестранни организации и правителствени агенции.