Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

Дарители

Фондация „Партньори-България”

Мисията на ФПБ е да подпомага процеса на демократично развитие в България, като оказва съдействие на институции, неправителствени организации и специалисти за подобряване на политиката и практиката в областта на правосъдието, социалните грижи, закрила на децата, образованието, икономическото развитие и опазването на околната среда.

 

Търсене на дарители