English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Първа инвестиционна банка

Първа инвестиционна банка е петата в страната по активи. Банката е акционерно дружество, създадено с частен капитал. Основната й дейност е в страната с присъствие в Кипър и Албания. Първа инвестиционна банка е една от водещите в България в картовото банкиране и международните разплащания. Тя е водеща в търговията с инвестиционно злато и сребро.