English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Благотворител”

Фондация „Благотворител“ подпомага образованието на деца и младежи без родителска грижа или с физически и умствени увреждания. Фокусът на фондацията е върху изграждане на нравствени, морални и духовни качества, които помагат на децата да се включат в обществото.