Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13

Дарители

Фондация „Биоразнообразие”

Българска фондация „Биоразнообразие” (БФБ) обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Нейната мисия е съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях.

 

Търсене на дарители