English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Биоразнообразие”

Фондация „Биоразнообразие“ продължава дейността на междуправителствена Българо-Швейцарска програма за опазване на биоразнообразието в страната. От 25 години фондацията работи за промяна на отношението към защитените територии в България, съхраняването на природните дадености и разбиране на отговорностите към природата. Клонове на фондацията има в Странджа, Източни Родопи, Беласица и Калиакра.