Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
12

Дарители

Данон Сердика АД

Данон Сердика АД подпомага по-малко на брой проекти, но много по-дългосрочно във времето. Компанията вярва, вярва, че по този начин подкрепата й е цялостна и много по-осезаема. Социално отговорната практика може да бъде разделена най-общо на две – външни проекти и такива, насочени към служителите.

 

Търсене на дарители