English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Данон Сердика АД

Данон Сердика е българския клон на компанията Danone – производител на здравословни храни и напитки с пазари на 5 континента. Предшественик на компанията е млекопреработвателното предприятие „Сердика“. В България Данон произвежда млечни продукти – кисели млека, млечни напитки и десерти.