English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Институт Отворено общество-София“

Институт Отворено общество – София е неправителствена организация, която популяризира и защитава ценностите и практиките на отвореното общество в България. Тя е основана през 1990 г с дарение от Джордж Сорос и е част от мрежата едноименни фондации по света. Основни теми в работата на Института са върховенство на правото, гражданско общество, европейски политики, образование, обществено мнение и ромско включване. Институтът работи с широк кръг от партньори.