English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Дънди”/Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

Фондация „Дънди” (ФД) е учредена през 2012 г. за извършване на дейност в обществена полза. Проектите, които фондацията подкрепя, са в сферата на спорта, културата и образованието. ФД е финансирана от Дънди прешъс металс Челопеч ЕАД, дъщерно дружество на канадската публична компания Дънди прешъс металс Инк.