English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Аурубис България

Аурубис България е български клон на международна група за производство на метали Aurubis AG. Предшественик на компанията в страната е медодобивния завод в Златица и Пирдоп, създаден в средата на 20 век. Аурубис България произвежда рафинирана мед и вторични продукти като сярна киселина. Компанията модернизира технологиите за производство на мед и е шестата в света сертифицирана по нов стандарт за устойчивост в медната индустрия.