English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

ТехноЛогика

ТехноЛогика е българска софтуерна фирма с над 30 годишно присъствие в страната. Тя предлага разработка на софтуер и информационни системи, обучение и консултантски услуги. Компанията има офиси в страната, Македония и Сърбия. Сертифицирана е по страндартите за управление на качеството ISO. ТехноЛогика предлага софтуерни решения за корпоративни и индивидуални клиенти. Фирмата работи и като оторизиран учебен център на Oracle.