English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Евгени Мосинов“

Фондацията е учредена в памет на адвокат Евгений Мосинов. Тя подкрепя преподаватели и студенти от Бургаския свободен университет за участието им научни и обучителни събития и подобряване на образованието по право в университета.