Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
12

Дарители

Фондация „Работилница за граждански инициативи”

Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) е организация, регистрирана в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието. Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.

 

Търсене на дарители