English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Работилница за граждански инициативи”

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ работи от 21 години като приемник на английската организация „Чарити ноу-хау“ в България. Тя подпомага граждански организации и неформални групи да укрепват дейността си и да си сътрудничат. Фондацията насърчава филантропията, индивидуалната отговорност, разумното използване на местните ресурси и общата работа на неправителствени организации, бизнес и местни власти.