English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Kaufland България

Kaufland е германска търговска компания с присъствие в няколко европейски страни. В България Kaufland работи с местни производители и има значителен принос за развитието на икономиката.