English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Trace за хората“

Фондация „Trace за хората“е създадена от пътно-строителната компания „Трейс Груп Холд“ АД с цел да разшири дарителската си социална политика.