English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Уницеф България

УНИЦЕФ е международна организация, създадена в 1946 година от ООН в защита на правата на децата по света. Тя работи вече 70 години в 190 страни. Дейността на Уницеф се определя от Конвенцията за правата на детето и се финансира от дарения. Една от основните й цели е да спомогне за преодоляване на бедността, болестите, насилието и дискриминацията на деца по света.