English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Еврика”

Фондация „Еврика“ разпространява научни знания и подкрепя деца и младежи с интереси и способности в сферата на техниката, науката и предприемачеството. Фондацията има разнообразна дейност – образователна, информационна, издателска, благотворителна, консултантска, включително и участие в проекти с български и чуждестранни партньори.