English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Подслон за човечеството“ („Хабитат България“)

Фондация „Подслон за човечеството“ е член на мрежата Habitat for Humanity, която работи в повече от 70 страни. Организацията работи с разбирането, че адекватните жилищни условия са основно човешко право. Подпомага подобряването на жилищните политики и преодоляване на жилищната бедност в страната.