English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Контурглобал Марица Изток 3

КонтурГлобал Марица Изток 3 е част от енергийната платформа КонтурГлобал, с присъствие в 20 страни на три континента. В платформата участват 138 електроцентрали, които работят с разнообразно гориво и технологии.