English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Обществен дарителски фонд за Варна

Фондация “Обществен дарителски фонд за Варна” насърчава местното дарителство, участието на граждански организации и групи в управлението на града и съвместната работа на бизнес компании, неправителствени организации и местни власти. Фондацията и е учредена от ФРГИ и е член на Асоциацията на обществените фондации в България.