Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
24

Условия за ползване

Условия за ползване на НПО портала

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на НПО портала. С всяко ползване на услугите и ресурсите на НПО портала, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.2 НПО порталът си запазва правото да актуализира настоящите УСЛОВИЯ без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ НА НПО ПОРТАЛА

2.1 Услугите, които НПО порталапредлага са: достъп до база данни на неправителствените организации (НПО) в България, възможност за създаване на собствен уебсайт, възможност за публикуване на обяви за предлагане на работа, търсене и предлагане на доброволци, възможност за публикуване на материали в библиотеката на уебсайта, възможност за публикуване на прессъобщения, малки обяви и публикуване на събития в календара. Освен това НПО порталадава възможност за абониране за бюлетин и получаване на информация чрез RSS.

2.2 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има свободен достъп до базата данни от НПО и до качените на НПО порталаматериали, получаване на информация чрез RSS и абониране за бюлетин. Само регистрираните в НПО портала потребители имат достъп до останалите услуги: в това число регистрация на безплатен уебсайт (като подсайт наwww.ngobg.info), публикуване на обяви за стаж и работа.

2.3 НПО порталът не носи никаква отговорност за каквито и да е загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат или във връзка със съдържанието или използването на www.ngobg.infoили от временната невъзможност да бъде достъпен/използван.

2.4 НПО порталът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2.5 НПО порталът си запазва правото да изпраща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които по собсвено желание са предоставили електронната си поща системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

3. РЕГИСТРАЦИЯ

3.1 След извършване на регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID), ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на НПО портала.

3.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за съдържанието и всички дейности, достъпът до които се извършва с тях.

3.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за качваната от него информация. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на НПО портала, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

4. АВТОРСКИ ПРАВА/ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4.1 При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които могат да са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.

4.2 С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на НПО Портала, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на НПО Портала неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на НПО портала, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

5. ЦИТИРАНЕ

5.1 Статии и обяви, публикувани на НПО Портала могат да бъдат копирани и/или цитирани в други медии и сайтове само при условие, че се посочва

  • авторът, независимо дали е лице или организация, и
  • НПО Порталът, като източника на информация, с линк към статията.

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1 НПО порталът не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на НПО портала.

6.2 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на лицето, което генерира това СЪДЪРЖАНИЕ. НПО порталът не гарантира точността, целостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

6.3 Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от НПО портала по електронен път.

6.4 Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на НПО портала, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

  • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);
  • да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

6.5 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неистинска, неточна, неактуална или непълна информация, НПО порталът има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

6.6 НПО порталът има право да изтрива или недопуска връзки към външни публикации, да недопуска публикации и коментари, както и да премахва профили на ПОТРЕБИТЕЛИ, които:

  • разпространяват, подбуждат, насърчават или оправдават расовата омраза, ксенофобията, антисемитизма или други форми на омраза, основани на нетолерантност, включително нетолерантност, изразена чрез агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация или враждебност срещу малцинствата, мигрантите и хората от имигрантски произход;
  • проповядват или подбуждат към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност, етническа принадлежност, религия, политически убежденияили сексуална принадлежност или идентификация.
  • предизвикват спорове или скандали и насаждат неприязън.

7. ПУБЛИКУВАНЕ НА СНИМКОВ МАТЕРИАЛ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ трябва да спазват следните принципи при публикуването на фотографии, илюстриращи продукти, дарени на хора в нужда:

  • Снимката трябва да показва не конкретните физически проблеми на хората, а достойнството, с което те се справят в живота си(пример за такъв подход може да бъде видян тук: Как да създадете достойни снимки за вашето НПО).
  • Получателите на дарение не трябва да бъдат снимани със самото дарение (изключение са случаите, в които човекът/семейството на детето има договор за реклама с доставчика).
  • За да бъде зачетен приносът на дарителя, допустимо е включването на отделна снимка на дарението или логото на дарителя.

Пример:
Ако производител на спортни обувки дари чифт маратонки на дете, което живее в крайна бедност, не допускаме снимка на детето, която уронва достойнството му, като илюстрира детайли, свързани с неговия бит, хигиена, здравословно състояние и пр. Не допускаме и то да бъде снимано с маратонките в ръце или обути, защото колкото и ценно да е дарението, то едва ли ще промени живота му. В същото време обаче материалът може да включва отделна снимка на маратонките или логото на дарителя, защото неговият принос и желание за подкрепа трябва да бъдат отчетени и насърчени.