English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

Общественият борд на TELUS International в България ще разпредели още 170 000 лева в подкрепа на общностите, засегнати от COVID-19

Срок за кандидатстване: до 05.03.2021 г.
Общественият борд на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да кандид ...

Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания

Срок за кандидатстване: до 04.03.2021 г.
Агенция за хората с уврежданияобявява конкурс за финансиране на проекти на тема: „Изграждане на достъпна архитектурна среда на ...

Google предоставя безвъзмездно финансиране за дигитално приобщаване в Централна и Източна Европа

Срок за кандидатстване: до 01.03.2021 г.
С призива „Да преодолеем цифровото разделение в Централна и Източна Европа" Google отвори покана за кандидатстване с проекти на ...

Процедура BG06RDNP001-19.354 : Покана "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Срок за кандидатстване: до 28.02.2021 г.
Процедура BG06RDNP001-19.354 - Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и ...

Фонд "Култура" Варна обяви първа сесия за проектни предложения

Срок за кандидатстване: до 28.02.2021 г.
Фонд "Култура" на Община Варна обявява Първа сесия за набиране на проектни предложения, които ще се реализират в периода от 10 ...

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

Срок за кандидатстване: до 24.02.2021 г.
Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за ...

Покана за подаване на проекти „Насърчаване на участието на мигранти в политиките за интеграция" по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия

Срок за кандидатстване: до 16.02.2021 г.
През месец октомври Европейската комисия представи покана за финансиране на проекти „Насърчаване на участието на мигранти в ...

Конкурс „8 март" - Осъществете най-смелата идея за Международния ден на жените!

Срок за кандидатстване: до 01.02.2021 г.
8 март е ден, в който се честват политическите, икономическите, научните и културните постижения на жените. Той все още е и ден ...

UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons

Срок за кандидатстване: до 31.01.2021 г.
The UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons has launched the Fifth Call for Proposals on 1 December 2020. ...

Награда "Император Максимилиан за европейски заслуги на регионално и местно ниво"

Срок за кандидатстване: до 31.01.2021 г.
Наградата „Император Максимилиан за европейски заслуги на регионално и местно ниво" (Emperor Maximilian Prize) е отличие, ...

УниКредит осигурява 30 000 евро за каузи, свързани с деца

Срок за кандидатстване: до 29.01.2021 г.
Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк обявиха второто издание на програмата Call for Europe за подкрепа на благотворителни ...

Удължава се крайният срок за кандидатстване във VIVACOM Регионален грант 2020-2021

Срок за кандидатстване: до 19.01.2021 г.
Срокът за кандидатстване в програмата VIVACOM Региионален грант се удължава до 19 януари 2021 г. >> Онлайн формуляр за ...

Покана за проектни идеи по европейската инициатива за климата

Срок за кандидатстване: до 19.01.2021 г.
Федералното министерство на околната среда на Германия обяви петата покана за проектни идеи по линия на Европейската инициатива ...

Шесто издание на VIVACOM Регионален грант

Срок за кандидатстване: до 12.01.2021 г.
Кандидатстването с проекти за развитие на местните общности е до 12 януари 2021 г.На 26 ноември 2020 г. започва шестото издание ...

Black Sea Trust for Regional Cooperation: Resilience Through Innovation

Срок за кандидатстване: до 10.01.2021 г.
> CALL FOR BULGARIAN PROJECT PROPOSALS Program Description In response to the challenges posed on Bulgarian society and ...

Процедура "Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания" на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

Срок за кандидатстване: до 10.01.2021 г.
Краен срок за кандидатстване: 10 януари 2021 г. Целта на процедурата е да се подпомогне изпълнението на мерки, чрез които ще се ...

Втори конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани - България

Срок за кандидатстване: от 28.09.2020 г. до 05.01.2021 г.
Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на Втория конкурс за ...

Столичната програма „Култура” е отворена за кандидатстване

Срок за кандидатстване: от 16.11.2020 г. до 16.12.2020 г.
От 16 ноември до 16 декември 2020, включително, ще се реализира сесията на Столична програма „Култура" за кандидатстване с ...

Black Sea NGO Forum Mobility Fund for CSO Experts in the Black Sea Region

Срок за кандидатстване: от 01.01.2020 г. до 15.12.2020 г.
We are relaunching our ongoing Call for Applications for the Mobility Fund for CSO Experts in the Black Sea Region! Through the ...
 
1...34567...54