English   14223 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Правни новини

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 май 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 май 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

ЗМИП материали пета част: Комплексна проверка спрямо ЮЛНЦ

ЗМИП материали пета част: Комплексна проверка спрямо ЮЛНЦ

В настоящият материал представяме някои ключови положения, които всяко ЮЛНЦ трябва да знае КАТО КЛИЕНТИ НА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (02 – 05 май 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (02 – 05 май 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Информационен бюлетин на ПДИ, Брой 4 (220)

На Вашето внимание е четвъртият брой на информационния бюлетин на Програма Достъп до информация за 2022 г.  Международен ден

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (18 – 29 април 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (18 – 29 април 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състав на Обществения съвет към Парламентарната комисия за прякото участие на гражданите

Състав на Обществения съвет към Парламентарната комисия за прякото участие на гражданите

На 21.04.2022 г. се проведе заседанието на Парламентарната комисия, на което бе приет състава на Обществения съвет, действащ

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (11 – 15 април 2022 г.)

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (11 – 15 април 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04 – 08 април 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (04 – 08 април 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 март – 01 април 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 март – 01 април 2022 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

ЗМИП МАТЕРИАЛИ четвърта част: Собствена оценка на риска и Вътрешни правила

ЗМИП МАТЕРИАЛИ четвърта част: Собствена оценка на риска и Вътрешни правила

Законът за мерките срещу изпирането на пари, в сила от 2019 г., възприе специален подход спрямо юридическите лица с нестопанска

ЗМИП МАТЕРИАЛИ трета част: Критерии за разпознаване на съмнителни сделки и операции или клиенти

ЗМИП МАТЕРИАЛИ трета част: Критерии за разпознаване на съмнителни сделки и операции или клиенти

Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) изискват от

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (18 – 25 март 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (18 – 25 март 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 – 11 март 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 – 11 март 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 февруари – 04 март 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 февруари – 04 март 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

ЗМИП МАТЕРИАЛИ втора част: Определяне и вписване на лицата, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ

ЗМИП МАТЕРИАЛИ втора част: Определяне и вписване на лицата, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ

Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (приет през 2018 г.) всички юридически лица е необходимо да обявят своите

ЗМИП МАТЕРИАЛИ първа част: Общи задължения на всички ЮЛНЦ по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките

ЗМИП МАТЕРИАЛИ първа част: Общи задължения на всички ЮЛНЦ по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

Законът за мерките срещу изпирането на пари и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма, заедно с подзаконовите

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 – 18 февруари 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 – 18 февруари 2022 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (7 – 11 февруари 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (7 – 11 февруари 2022 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 януари – 4 февруари 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 януари – 4 февруари 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 - 28 януари 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 - 28 януари 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

12345...19