English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Правни новини

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 12 май 2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 12 май 2023 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (1 май – 5 май 2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (1 май – 5 май 2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Цел на делата „шамари“ е формиране на „култура“ на предпазливост и автоцензура

Цел на делата „шамари“ е формиране на „култура“ на предпазливост и автоцензура

Интервю с Михаил Екимджиев Михаил Екимджиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Екимджиев и Партньори“ и практикуващ

Отстоява ли ВКС правото на личен и семеен живот? Интервю с доц. Велина Тодорова относно тълкувателното решение на ВКС за

Отстоява ли ВКС правото на личен и семеен живот? Интервю с доц. Велина Тодорова относно тълкувателното решение на ВКС за юридическа смяна на пола

Доц. Велина Тодорова е юрист (1981 г.) и доктор по социология на правото (1989 г.), доцент по гражданско и семейно право в

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (януари – февруари 2023 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (януари – февруари 2023 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Правната помощ е един от способите за подсигуряване на правото на защита, без което правата на човека остават букви на хартия

Правната помощ е един от способите за подсигуряване на правото на защита, без което правата на човека остават букви на хартия

Интервю с Константин Кунчев, съдия в Софийски районен съд, Гражданско отделениеКонстантин Кунчев е съдия в гражданско отделение

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 ноември – 12 декември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (28 ноември – 12 декември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (21 ноември – 25 ноември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (21 ноември – 25 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 ноември – 18 ноември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 ноември – 18 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Нов правилник на Народното събрание – постоянните комисии работят по-рядко, не се стенографират всички заседания, резултатът от

Нов правилник на Народното събрание – постоянните комисии работят по-рядко, не се стенографират всички заседания, резултатът от гласуването по парламентарни групи отпада

Въз основа на новия Правилник за организацията и дейността, приет от 48-ото Народно събрание, се намалява работата на

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 ноември – 11 ноември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 ноември – 11 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

НПО и комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период

НПО и комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021–2027 г.

Интервю с Мирослав Цеков - председател на Национален младежки форумСлед приемането на  Постановление № 302 от 29 септември 2022

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 октомври – 4 ноември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 октомври – 4 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Законопроект за „регистрация на чуждестранни агенти“ – когато законодателната инициатива се използва за политическа пропаганда

Законопроект за „регистрация на чуждестранни агенти“ – когато законодателната инициатива се използва за политическа пропаганда и атака срещу правата на гражданите

Внесеният в Народно събрание на 27.10.2022 г. Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти от група народни

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (17 – 21 октомври 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (17 – 21 октомври 2022 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (10 – 14 октомври 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (10 – 14 октомври 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (03 – 07 октомври 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (03 – 07 октомври 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 – 30 септември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 – 30 септември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (19 – 23 септември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (19 – 23 септември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 16 септември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 16 септември 2022 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

12345...21