English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Правни новини

Нов правилник на Народното събрание – постоянните комисии работят по-рядко, не се стенографират всички заседания, резултатът от

Нов правилник на Народното събрание – постоянните комисии работят по-рядко, не се стенографират всички заседания, резултатът от гласуването по парламентарни групи отпада

Въз основа на новия Правилник за организацията и дейността, приет от 48-ото Народно събрание, се намалява работата на

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 ноември – 11 ноември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (07 ноември – 11 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

НПО и комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период

НПО и комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021–2027 г.

Интервю с Мирослав Цеков - председател на Национален младежки форумСлед приемането на  Постановление № 302 от 29 септември 2022

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 октомври – 4 ноември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (24 октомври – 4 ноември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Законопроект за „регистрация на чуждестранни агенти“ – когато законодателната инициатива се използва за политическа пропаганда

Законопроект за „регистрация на чуждестранни агенти“ – когато законодателната инициатива се използва за политическа пропаганда и атака срещу правата на гражданите

Внесеният в Народно събрание на 27.10.2022 г. Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти от група народни

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (17 – 21 октомври 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (17 – 21 октомври 2022 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (10 – 14 октомври 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (10 – 14 октомври 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (03 – 07 октомври 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (03 – 07 октомври 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 – 30 септември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 – 30 септември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (19 – 23 септември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (19 – 23 септември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 16 септември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (5 – 16 септември 2022 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (29 август – 2 септември 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (29 август – 2 септември 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (22 – 26 август 2022 г.)

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (22 – 26 август 2022 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Последната реформа в Националната телефонна линия за деца – шанс за подобрение или задълбочаване на проблемите

Последната реформа в Националната телефонна линия за деца – шанс за подобрение или задълбочаване на проблемите

Още от създаването си през 2009 г. Националната телефонна линия за деца в България  е управлявана от неправителствена

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 август 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (15 – 19 август 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (8 – 12 август 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (8 – 12 август 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (01 – 05 август 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (01 – 05 август 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: (Правен бюлетин за НПО (25 – 29 юли 2022 г.)

Състезание със законодателя: (Правен бюлетин за НПО (25 – 29 юли 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (11 – 15 юли 2022 г.)

Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (11 – 15 юли 2022 г.)

 НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 юли 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 юли 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

12345...23