Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
20

Обществени консултации

04.09.2018
Актуално
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2016 г.

Срок за участие: до 21 септември 2018

Проектът на ПМС предвижда промяна в чл. 10, ал. 3 от Глава втора „Обстоятелства, подлежащи на вписване в ...

31.08.2018
Актуално
Проект на Закон за хората с увреждания

Срок за участие: от 28 август 2018 до 26 септември 2018

Проектът на Закон за хората с увреждания е разработен в изпълнение на Програмата за управление на правителството ...

31.08.2018
Актуално
Проект на Правилник за допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца"

Срок за участие: от 29 август 2018 до 27 септември 2018

Проектът на Правилник за допълнение на Правилника за дейността и организацията на работата на Център „Фонд за ...

04.09.2018
Актуално
Обществено обсъжданe на предложения за увеличаване на площта на резерват „Калиакра“ и намаляване на площта на защитена местност „Степите“, в землищата на село Българево и село Свети Никола, община Каварна, област Добрич

Срок за участие: до 28 септември 2018

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедура по реда на чл. 36, ал. 2 и 41, т. 2 и т. 3 ...

31.08.2018
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Срок за участие: от 30 август 2018 до 29 септември 2018

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка ...

07.08.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

Срок за участие: от 07 август 2018 до 05 септември 2018

Предлага се да се разшири обхватът на забраната за тютюнопушене в закритите обществени места и на някои открити ...

24.07.2018
Консултационен документ за Концепция на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Срок за участие: до 09 август 2018

Националният статистически институт започна подготовка за изпълнение на ангажиментите на Република България по ...

24.07.2018
54 предложения от държавни институции и граждански организации за включване в Четвъртия национален план на действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Срок за участие: до 15 август 2018

Държавните институции и граждански организации направиха общо 54 предложения за мерки, които да залегнат в ...

13.07.2018
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Срок за участие: от 12 юли 2018 до 13 август 2018

Целите, които се преследват с приемането на проекта на правилник, са свързани със създаване на допълнителни ...

13.07.2018
Наредба за изменение на Наредба № н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „КУЛТУРА"

Срок за участие: от 12 юли 2018 до 12 август 2018

Целта на изменението е опростяване на процедурата по обявяване на конкурси за финансово подпомагане. Съгласно ...

12.07.2018
ПМС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г.

Срок за участие: от 04 юли 2018 до 02 август 2018

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи размер на линията на бедност за ...

12.07.2018
Проект на доклад за изпълнението на Национална програма за закрила на детето за 2017 г.

Срок за участие: от 05 юли 2018 до 03 август 2018

Разработването на проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето (НПЗД) за 2017 ...

21.06.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Срок за участие: от 14 юни 2018 до 14 юли 2018

Със законопроекта се цели:установяване на нормативни правила и условия за поетапно въвеждане и прилагане на ...

14.06.2018
Проект на Концепция на Закона за социалните услуги

Срок за участие: от 08 юни 2018 до 07 юли 2018

Проектът на Концепция на Закона за социалните услуги е разработен въз основа на предложенията и дискусиите в ...

14.06.2018
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г.

Срок за участие: от 08 юни 2018 до 07 юли 2018

Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2017 г.  отразява цялостното развитие на ...

01.06.2018
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Срок за участие: от 01 юни 2018 до 30 юни 2018

С настоящия проект на  Правилник за допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на ...

23.05.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Срок за участие: от 22 май 2018 до 20 юни 2018

Чрез промените в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се въвежда нов вид месечна помощ за деца без право на ...

17.05.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Срок за участие: до 30 май 2018

Удължава се срокът за провеждане на общественото обсъждане на публикувания на 30.04.2018 г. проект на Закон за из ...

14.05.2018
Доклад на резултатите от обществено консултиране в рамките на поредица от дискусии, посветени на изработване на Концепция за нова регулация на социалните услуги

Срок за участие: до 09 май 2018

Предложения и допълнения по доклада се събират до 16.05. Дискусионните въпроси ще бъдат коментирани на 21 май. ...

14.05.2018
Проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Срок за участие: от 11 май 2018 до 09 юни 2018

Проектът на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика е разработен в изпълнение на ...

11.05.2018
Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд "Социална закрила"

Срок за участие: от 09 май 2018 до 07 юни 2018

Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната ...

25.04.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на ИСУН и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН

Срок за участие: до 24 май 2018

Правителството подготви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за определяне ...

25.04.2018
Проект Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните

Срок за участие: до 23 май 2018

Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни проду ...

24.04.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на управление на отпадъците

Срок за участие: от 20 април 2018 до 04 май 2018

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове предвижда ...

   1  2  3  4  ... 15   »