Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
28

Обществени консултации

17.05.2018
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Срок за участие: до 30 май 2018

Удължава се срокът за провеждане на общественото обсъждане на публикувания на 30.04.2018 г. проект на Закон за из ...

11.05.2018
Актуално
Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд "Социална закрила"

Срок за участие: от 09 май 2018 до 07 юни 2018

Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната ...

14.05.2018
Актуално
Проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Срок за участие: от 11 май 2018 до 09 юни 2018

Проектът на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика е разработен в изпълнение на ...

23.05.2018
Актуално
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Срок за участие: от 22 май 2018 до 20 юни 2018

Чрез промените в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се въвежда нов вид месечна помощ за деца без право на ...

14.05.2018
Доклад на резултатите от обществено консултиране в рамките на поредица от дискусии, посветени на изработване на Концепция за нова регулация на социалните услуги

Срок за участие: до 09 май 2018

Предложения и допълнения по доклада се събират до 16.05. Дискусионните въпроси ще бъдат коментирани на 21 май. ...

25.04.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на ИСУН и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН

Срок за участие: до 24 май 2018

Правителството подготви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за определяне ...

25.04.2018
Проект Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните

Срок за участие: до 23 май 2018

Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни проду ...

24.04.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на управление на отпадъците

Срок за участие: от 20 април 2018 до 04 май 2018

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове предвижда ...

10.04.2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Срок за участие: от 05 април 2018 до 08 май 2018

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в ...

10.04.2018
Проект на Постановление за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващането и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Срок за участие: от 05 април 2018 до 08 май 2018

С проекта на Постановление се предлага за одобряване създаването на постоянно действащ Механизъм за съвместна ...

10.04.2018
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод" и схема „Училищно мляко“

Срок за участие: от 05 април 2018 до 19 април 2018

Предложените промени в наредбата ще доведат до: увеличаване на възможностите за пазарна реализация на мляко, ...

04.04.2018
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

Срок за участие: до 28 април 2018

Шумът е един от факторите с най-неблагоприятно въздействие върху населението. Потенциалът му като източник на ...

28.03.2018
Обществено обсъждане на проект на Национална програма „Цифрова България 2025"

Срок за участие: от 27 март 2018 до 10 април 2018

Настоящата програма „Цифрова България 2025" представлява продължение на  Национална програма „Цифрова ...

28.03.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците

Срок за участие: от 22 март 2018 до 21 април 2018

Настоящият проект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците е разработен с цел прилагане ...

19.03.2018
Консултационен документ относно проект на Закон за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието

Срок за участие: до 15 април 2018

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по концепция ...

14.03.2018
Обществено обсъждане на предложения за намаляване на площта на резерват "Калиакра" и увеличаване на площта на защитена местност "Степите" в община Каварна

Срок за участие: от 12 март 2018 до 12 април 2018

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПЛОЩТА НА РЕЗЕРВАТ „КАЛИАКРА" И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЛОЩТА НА ...

14.03.2018
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Срок за участие: от 09 март 2018 до 08 април 2018

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда има за цел облекчаване на ...

09.03.2018
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Срок за участие: от 09 март 2018 до 08 април 2018

Предлагат се изменения и допълнения в наредбата, с които се цели:1. Ученици, обучаващи се в частни училища, в ...

09.03.2018
Проект на Решение за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Срок за участие: от 07 март 2018 до 06 април 2018

С проекта на Решение се предлага одобряване на 13 национални програми за развитие на образованието през 2018 г., ...

07.03.2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Срок за участие: от 06 март 2018 до 05 април 2018

С проекта на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията з ...

06.03.2018
Обществено обсъждане: Проект на Национална програма за закрила на детето за 2018 година

Срок за участие: от 02 март 2018 до 02 април 2018

Разработването на Национална програма за закрила на детето за 2018 г. е в изпълнение на законодателството в облас ...

06.03.2018
Обществена консултация на ЕК относно оценката на регламента за превоза на отпадъци

Срок за участие: от 30 януари 2018 до 27 април 2018

Целева групаВсички заинтересовани страни, включително частни лица, дружества, организации, публични органи и ...

06.03.2018
Обществена консултация на ЕК на тема Действие "Знак за европейско наследство"

Срок за участие: от 02 март 2018 до 24 май 2018

Целева групаПриканваме всички граждани и организации, които се интересуват от културата и историята на Европа, ...

   1  2  3  4  ... 14   »