English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14319 (2,2757 секунди)
 
ОП

Център за развитие на медиите

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго
ОП Д

Фондация "Конкордия България"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Асоциация за развитие на София

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП Д

Международна фондация за сътрудничество и културно съревнование Гоце Делчев

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП Д

Читалище.то

Област: София
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Екологичен манифест - МанЕко

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда
ОП Д

Дуросторум-Дръстър-Силистра

Област: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Друго
ОП

Върховен комисариат на ООН за бежанците

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Професионални организации
ОП

Международен републикански институт

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП Д

Сдружение "Институт по екологично строителство"

Област: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; Околна среда
ОП Д

Български фонд за жените

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси; Предоставяне на дарения/грантове
ОП

Фондация BCause

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове; Друго
ОП Д

Сдружение "Самаряни"

Област: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Гражданска инициатива БЪЛГАРИЯ БЕЗ ДИМ

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда
ОП Д

Фондация "Смокиня"

Област: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
ОП Д

Форум Гражданско Участие

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

ТИ РЕШАВАШ

Област: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Фондация „Тоест“

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго
ОП Д

Каритас София

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Асоциация на европейските журналисти-България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Професионални организации; Друго

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци