English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14230 (2,4003 секунди)
 
ОП

Верният настойник

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Социални услуги
ОП

Академия УМ

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Професионални организации; Друго
ОП Д

Сдружение "Отворени обятия"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Образование; Социални услуги
ОП Д

Тук-Там

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Друго
ОП Д

Мулти култи колектив

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Общност за демократично образование

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Сдружение Лупусно Болно Дете

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
ОП Д

Каритас България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП Д

Международни инициативи за сътрудничество

Област: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги
ОП Д

Българска Хънтингтън Асоциация

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги
ОП

Федерация на социалните сдружения в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Социални услуги
ОП Д

Смисъл за активна подкрепа

Област: Велико Търново
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП

Свободна воля

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги; Друго
ОП

Национална мрежа за децата

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права
ОП

Фондация на бизнеса за образованието

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Дружество за Обединените нации в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Фондация Импакт Драйв

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Друго
ОП Д

Фондация ХАЛО 2019

Област: Хасково
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Околна среда
ОП Д

Ретина България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Фондация за достъп до права

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци