English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14275 (1,8122 секунди)
 
ОП Д

Български планинарски съюз

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Физическо възпитание и спорт
ОП

Фондация "УоманЪп"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП Д

Алианс за регионално сътрудничество и развитие

Област: Хасково
Град/Село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП

Заедно в час

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП

Фондация в помощ на жени, претърпели насилие-ФЛАЙ-Първо обичай себе си

Област: Габрово
Град/Село: Габрово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги
ОП Д

Българска асоциация на социалните работници

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Професионални организации; Социални услуги
ОП

Европейски център за транспортни политики

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Български фонд за жените

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси; Предоставяне на дарения/грантове
ОП Д

Фондация Асоциация Анимус

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

ВИЗИОНЕРИ Европа

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП Д

Първо орхидеено общество

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси
ОП Д

Оренда

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Фондация "Сийдър"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП Д

Фондация "Общество и сигурност"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП

Фондация Арт Линк

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП Д

Фондация ХАЛО 2019

Област: Хасково
Град/Село: Хасково
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Околна среда
ОП Д

Ретина България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП

За по-здрави деца

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Социални услуги
ОП Д

Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Предоставяне на дарения/грантове
ОП Д

Няма невъзможни неща

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Социални услуги; Читалищни дейности

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци