English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14231 (2,0231 секунди)
 
ОП Д

Асоциация за кариерно развитие и обучение

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Мундус България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
ОП Д

Карин дом

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП Д

Млад репортер / Young Reporter NGO

Област: София
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП Д

Форум Гражданско Участие

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
ОП

Асоциация на европейските журналисти-България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Професионални организации; Друго
ОП Д

Международна Награда на херцога на Единбург -България

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Физическо възпитание и спорт
ОП

Фондация Лале

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове
ОП Д

Мисия Криле

Област: Стара Загора
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги
ОП Д

Сай Хай

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Направено с любов 21

Област: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги
ОП Д

Фондация "Инициатива за социална интеграция"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Социални услуги
ОП Д

Тръст за социална алтернатива

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Предоставяне на дарения/грантове
ОП Д

Джуниър Ачийвмънт България

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

БОЛД - Българска общност за либерална демокрация

Област: София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието (МИМО) Интераула

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
ОП Д

Екологично сдружение За Земята

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда
ОП Д

Българо-Румънски трансграничен институт по медиация

Област: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Проблеми на децата
ОП Д

Народно читалище "Петко Рачев Славейков 1928"

Област: Варна
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Област: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци