English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14319 (3,8994 секунди)
 
ОП Д

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Заедно в час

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП Д

ИНКРЕДА

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Федерация на социалните сдружения в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Социални услуги
ОП Д

Сдружение "Обучение и развитие ЗаЕдно"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Социални услуги
ОП

Състрадание Алцхаймер България

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
ОП Д

Сдружение "Отворени обятия"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Образование; Социални услуги
ОП

Сдружение "Заедно срещу саркома"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
ОП

ЕкоЕтноАрт

Област: Перник
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Околна среда
ОП

Четири лапи

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда; Друго
ОП

Асоциация Голям брат, Голяма сестра - България

Област: Пловдив
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП

Български съвет за бежанци и мигранти

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Фондация Импакт Драйв

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Друго
ОП

Театър Нокс

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Осъзнато Утре

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Друго
ОП Д

Регионална енергийна агенция - Пазарджик

Област: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Друго
ОП Д

Българска Хънтингтън Асоциация

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги
ОП Д

Стартъп Фектъри

Област: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; IT развитие
ОП Д

Грийнпийс – България (ЮЛНЦ ЕС За Земята)

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда
ОП Д

Фондация "Ситуационен център отворени врати"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Друго

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци