English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14262 (2,0823 секунди)
 
ОП Д

Български фонд за жените

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси; Предоставяне на дарения/грантове
ОП

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Област: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование
ОП

Център за предприемачество и управленско развитие (CEED България)

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Фондация за предприемачество, култура и образование

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Сдружение "Бъдещето сега"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

НЧ Отец Паисий -1926

Област: Враца
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Читалищни дейности
ОП Д

Каритас България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП Д

НЧ "Огнище-1930 "

Област: Враца
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП Д

НЧ "Доростол-1870"

Област: Силистра
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП

Асоциация Голям брат, Голяма сестра - България

Област: Пловдив
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП Д

Фондация "Каузи"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги
ОП Д

Фондация "Джендър алтернативи"

Област: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

СНЦ М.О.С.Т.

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Морски Клуб Балчик

Област: Добрич
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП Д

Фондация "Шанс за децата и природата на България"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда
ОП

Фондация “Лъчезар Цоцорков”

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование
ОП

Фондация Д-р Борис Димитров

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Предоставяне на дарения/грантове
ОП Д

Новият Русе – Русчук.БГ

Област: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Мулти култи колектив

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП

Карпе дием

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци