English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14319 (2,5888 секунди)
 
ОП

Сдружение "Българска асоциация за развитие на Психомоториката"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Образование; Проблеми на децата
ОП Д

Мой свят

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Фондация за предприемачество, култура и образование

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Фондация за модерно образование

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Социални иноватори Бългаия

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Околна среда
ОП

Американски съвет за международно образование България

Област: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Фондация „Да говорим заедно"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Образование; Проблеми на децата
ОП Д

Дружество за Обединените нации в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

С надежда за утре

Област: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности
ОП Д

Общност за демократично образование

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Институт за информални иновации

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Клубове по интереси; Образование
ОП Д

Първо орхидеено общество

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси
ОП

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права
ОП Д

Бъдеще за децата

Област: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП Д

ЗА ТЕБ

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

Фондация Ботаника Лайф

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда
ОП Д

Епистемика - психологически изследвания, консултиране и подкрепа

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Друго
ОП

Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

Област: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Кауза криле

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Образование
ОП Д

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Проблеми на жените, джендър въпроси
1...34567...716

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци