Български   3661 NGOs
NGO Profile

Association for European Construction and Development

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Branch organizations
Interest clubs
Arts and culture
 
Mission
"Сдружение за европейско изграждане и развитие" е неправителствена организация създадена през 2009 година и регистрирана в обществена полза с цел подобряване на конкурентоспособността на български фирми, организации и частни лица и поправяне на жизнената среда, физическото здраве, качеството на труда, образованието и културата в България. Сдружението също така цели да популяризира европейските ценности и принадлежност в България както и да подпомогне инфраструктурата на страната чрез поощряване на между-европейското културно, техническо и икономическо сътрудничество, обмен на знания и обмяна на опит с партньори от Европейския Съюз.
 
Organization Targets
Организира и провежда симпозиуми, срещи, лекции, курсове, обществени събрания, семинари, културни и спортни мероприятия, конгреси, самостоятелно или заедно с други институции, организации, частни лица и фирми.

Разработва собствени стратегии и планове при кандидатстването за средства по проекти финансирани от ЕС в по-горе посочените области.

Организиране и поощряване на групи и работни кръгове в интерес на обществената работа на сдружението.

Осъществява контакти, поддържа връзки и работи със сродни клубове и сдружения за постигане на общи цели и обмяна на опит.

Работи за популяризиране на европейската идея сред младежта с цел бъдещата по-добра интеграция и реализация на личността в мултикултурното и мултиезиково семейство на обединена Европа, както и за повишаване общата култура на подрастващите.

Last Project

Year:
Немското училище с поглед към източна Европа
 
Description:
Заместник председателят на "Сдружение за европейско изграждане и развитие" Ивайло Кънчев се включи в работна група по проекта “Немското училище с поглед към източна Европа“, организиран от "Сдружение за езиков и културен обмен в средна, източна и югоизточна Европа" със седалище в Германия и финансиран от Eвропейския Съюз в рамките на програмата „Европа за гражданките и гражданите” 2007-2013.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000