Български   3661 NGOs
NGO Profile

Hefest - Centre for Social Rehabilitation and Integration of the Disabled Persons

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Social
 
Mission
Фондация "ЦСРИЛНСП-Хефест" обединява, защитава, подкрепя и подпомага лица в неравностойно социално положение за постигане на независимо ...
 
Organization Targets
Да подпомага деца с изоставане в развитието; деца и възрастни със сетивни увреждания; деца с отклонения в поведението; деца и възрастни с физически увреждания; лица с различна степен на умствени увреждания; деца и възрастни в неравностойно социално положение; деца и възрастни с други социални проблеми.

Last Project

Year:
НЯМА ЗАЩИТЕНИ ПРАЕКТИ
 
Description: