Български   3636 NGOs
NGO Profile

National Network for Children

National Network for Children

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
Protection of human rights
 
Mission
Национална мрежа за децата се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици.
 
Organization Targets
- Развитие на политики за деца и семейства;

- Промяна на нагласите на обществото към правата на детето;

- Развитие на модел за участие на деца;

- Развитие на Национална мрежа за децата;

- Повишаване на нейния капацитет;

- Утвърждаване на обществения образ на Национална мрежа за децата.

Last Project

Year:
Имам право! По-добра закрила на правата на децата
 
Description:
Да се окаже подкрепа на Национална Мрежа за Децата в България, за да може да влияе ефективно на държавната политика за децата и семействата чрез повишаване на капацитета на Мрежата, изработване на единна позиция и ключови послания на на гражданското общество по въпросите на децата и семействата и формиране на ефективна политика. За повишаването на капацитета на Мрежата се работи чрез увеличаване на броя на членовете, като това дава възможност за формиране на едно истинско "гражданско становище"; освен това НМД непрестанно информира своите членове и партньори чрез седмичен електронен бюлетин за възможности за финансиране, обучения, промени в политиките за децата и семействата на национално и международно ниво, както и дава възможност на своите членове да разпространят информация, която желаят. Изработването на единна позиция и ключови послания е ориентирано към четири области: семейство, образование, детско правосъдие и здравеопазване. По темите работят комисии, съставени от организации-членове на Мрежата и други организации.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000

History

НМД е създадена през юни 2003 година като свободен алианс от неправителствени организации, работещи за правата и благосъстоянието на децата в България, а през 2006 придобива статут на неправителствена организация в обществена полза. От 2007 година НМД е организацията, която ръководи програма ПРОКОПИЛ за България - програма, финансирана от френската организация Солидарите Лаик и Министерство на външните и европейските работи на Франция. Програмата е за борба с малтретирането на деца и насърчаване на положителните практики, свързани с децата в рисково положение. В програмата PROCOPIL терминът „малтретиране на дете” включва всички форми на злоупотреба или поставяне в опасност на детето или младежа. Така проблемите, с които се бори PROCOPIL, са следните: домашно насилие, трафик на деца и дрога, деца и СПИН, деца на улицата, деца с проблемно поведение, интегриране на деца с проблеми, деца с увреждания. От юли 2009 година Национална Мрежа за Децата работи по проекта "Имам право" - един проект за повишаване на капацитета на Мрежата така, че да я превърне в инструмент за ефективно влияние върху политиките за деца и семейства в България. Проектът е с продължителност 2 години, а донорите са Фондация ОАК и УНИЦЕФ.